Tekhnologiya Kozhgalantereynykh ShornoSedelnykh Vladimir Prokhorv by Izdeliy I 10f91kywn8117-Sports et loisirsPrint on demand book. Tekhnologiya Kozhgalantereynykh I ShornoSedelnykh Izdeliy by Prokhorov Vladimir printed by LAP Lambert Academic Publishing

The 22nd Maine Volunteer Infantry in the Civil War - A History and Ros